Categories

THI VĂN của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 1 (1/3) – Bé Bảy – Văn Mạnh – Mỹ Lan – Ngọc Ngoan©-Danh Sách: ©-Xem Nhiều:
Thi Văn 4G F1: F2: F3:
1/- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
2/- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình:
3/- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình:
4/- Thầy chùa như thể cây sơn,…-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu:
5/- Sấm Giảng Q1 đến Q6:
6/- Những Bài Thi Văn:
7/- Đ.Đ Trần Phú Hữu:
8/- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
9/- Đ.Đ Vĩnh bình:
10/- Tuyển Chọn:
11/- NHƯ Ý:
12/- hs: Hà Tường Vi:
13/- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường:
14/- Cg SG Q1, năm Kỷ-Mão, 912 câu:
15/- Cg SG Q2, năm Kỷ-Mão, 476 câu:
16/- Cg SG Q3, năm Kỷ-Mão, 612 Câu:
17/- Cg SG Q4, năm Kỷ-Mão, 846 câu:
18/- Cg SG Q5, Năm Tân-Tỵ, 776 câu:
19/- Cg: SG Q6:
20/- Cg: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu:
21/- Cg: Cho Đức Ông Mất Ghe, năm Kỷ-Mão, 4 câu:
22/- Cg: Mặc Tình Ai, năm Kỷ-Mão, 13 câu:
23/- Cg: Bánh Mì, năm Kỷ-Mão, 12 câu:
24/- Cg: Ông Lương-Văn-Tốt, năm Kỷ-Mão, 38 câu:
25/- Cg: Thiên-Lý Ca, Năm Kỷ-Mão, 311 Câu:
26/- Cg: Luận Việc Tu-Hành, Năm Kỷ-Mão, 32 Câu:
27/- Cg: Viếng Làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên), năm Canh-Thìn, 108 câu:
28/- Cg: Cho ông Tham-Tá NGÀ, năm Canh-Thìn, 80 câu:
29/- Cg: “Tỉnh Bạn Trần Gian”, năm Canh-Thìn, 80 câu:
30/- Cg: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện, năm Canh-Thìn, 108 câu:
31/- Cg: Dặn-Dò Bổn-Đạo, năm Canh-Thìn, 158 câu:
32/- Cg: “Diệu Pháp Quang-Minh”, năm Canh-Thìn, 244 câu:
33/- Cg: SA-ĐÉC, năm Canh-Thìn, 172 câu:
34/- Cg: bài “Nang Thơ Cẩm Tú”, năm Canh-Thìn, 214 câu:
35/- Cg: Thi Xuân, năm Kỷ-Mão, 44 câu:
36/- Cg: Hai Mười Chín Tháng Chạp, năm Kỷ-Mão, 76 câu:
37/- Cg: Cám Cảnh Dân Nghèo, năm Kỷ-Mão, 20 câu:
38/- Cg: Đầu Năm, năm Canh-Thìn, 32 câu:
39/- Cg: Tối Mồng Một, năm Canh-Thìn, 48 câu:
40/- Cg: Say, năm Kỷ-Mão, 32 câu:
41/- Cg: “Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ”, năm Canh-Thìn, 76 câu:
42/- Cg: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi, năm Canh-Thìn, 158 câu:
43/- Cg: Tạm Ngưng Lý-Thuyết, năm Canh-Thìn, 8 câu:
44/- Cg: Đến Làng Nhơn-Nghĩa(Cấn Thơ), năm Canh-Thìn, 86 câu:
45/- Cg: Cho Ông Hương-Bộ Thạnh, năm Canh-Thìn, 48 câu:
46/- Cg: “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”, năm Canh-Thìn, 144 câu:
47/- Cg: Ai Người Tri-Kỷ, năm Canh-Thìn, 40 câu:
48/- Cg: “Bóng Hồng”, năm Canh-Thìn, 58 câu:

© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo:
© Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn:

© Facebook:

© Blogger:

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao:

Nguồn: https://rdccairo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rdccairo.org/lam-dep/

Article Categories:
Làm Đẹp

Comments

 • Nam mô a di đà phật.

  Hồng Sắc June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật!!!

  Junny_chan vip An June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam mo a di da phat🙏🙇

  Chế Linh Nguyễn June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật!!!!

  Junny_chan vip An June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Hây quá
  Nam Mô A Di Đà Phật

  nguyễn thanh phong June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Đọc rất hây
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  nguyễn thanh phong June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Chug con cam on

  Nhoc Ngao June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Xih cam on tat ca

  Nhoc Ngao June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam mo a di da phat ..

  Sang Nguyễn June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • – Một sự thật mà ai ai cũng đều nhận thức được, đó là: – "Phật giáo Hòa Hảo rất coi trọng hoạt động từ thiện xã hội và luôn tôn chỉ hành đạo là học Phật, tu Nhân, tại gia cư sĩ, giáo huấn tín đồ về Tứ ân; thực hiện tám điều răn cấm, cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội. ".

  Kiha Quach June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam Nô A Di Đà Phật

  Liễu Nguyễn June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật

  khoa xuân June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Rk22

  Mều Bunny June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật

  Út Phiên Nguyễn Thị June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật
  Xin Thường Niệm.

  Tuan Nguyen June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • 😑😑😑😑I'm at work!
  💻👿💻😖💻😒💻😂
  😭💻😂💻😖💻😱💻
  ┬─┬ノ( º _ ºノ)

  Tình Nghĩa June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Ko có đạo Nào dạy Tu dễ như pghh, mong Mn xem nghe nhận xét cho kỹ, tu ít nhiều không ép, điều tốt cả. Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật.

  Mum Phan Văn June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nammoadidaphat con la tinh fo pghh o phu binh

  Hao Danh June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam mo a di da phat🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Hai Phan June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Phật o trông tâm

  NgUyỄn QuAnG ViNh June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam mo bon sư thich ca mau ni qhat..Nam mo a di đa qhat

  Minh Huynh June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • NAM Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Lục Tự Di Đà
  cầu Cho trăm ho muôn nhà hiền Lương
  Ta Bà Giáo Chủ Trung Ương
  Bửu Sơn xuất hiện
  Kỳ Hương Ra đời

  long nguyen van June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Hau

  Min nấm A.R.M.Y June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật hay quá

  Hung Le June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Nam mô a di da phật

  Ut Nguyen June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Ta thừa dâng sắc lệnh thế tôn Khắp hạ giới truyền Khai đạo pháp

  nguyen pham June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • NAM MO A DI DA PHAT

  Kim Bui June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • 👍😻

  Quyen Quyen June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • Thời mạc pháp chúng sanh nhơ nhốt

  Không lo tu niệm thì sao lậm nạn

  Nguyen Phuc June 16, 2020 4:22 pm Reply
 • làm nhiều cho người sem nữa nha

  An Nguyen June 16, 2020 4:22 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *