Categories

TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Hướng dẫn định khoản tài khoản 911 theo thông tư 200. Tài khoản 911 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 911, nguyên tắc kế toán, nội dung và bài tập tài khoản 911- xác định kết quả kinh doanh.
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

Nguồn: https://rdccairo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rdccairo.org/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *