Categories

Giáo Lý Phật Giáo Học Phật Tu Nhân | Giọng đọc: Tú TrinhNam-mô Tây-Phương Cực-Lạc thế giới Đại-từ Đại-bi phổ độ chúng-sanh A-Di-Đà-Phật.

Nam-mô nhứt nguyện cầu: Thiên-Hoàng, Địa-Hoàng, Nhơn-Hoàng, Liên-Hoa hải-hội, thượng Phật từ-bi, Phật-vương độ chúng, thế-giới bình-an.

Nam-mô nhị nguyện cầu: Cửu-huyền Thất-tổ Tịnh-độ siêu-sanh.

Nam-mô tam nguyện cầu: Phụ-mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ-mẫu quá khứ trực vãng Tây-phương.

Nam-mô tứ nguyện cầu: Bá-tánh vạn dân từ-tâm bác-ái, giải-thoát mê-ly.

Nam-mô ngũ nguyện cầu: Phật-Tổ, Phật Thầy từ-bi xá tội đệ-tử tiêu tai tịnh sự, trí-huệ thông-minh, giai đắc đạo quả.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguồn: https://rdccairo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rdccairo.org/lam-dep/

Article Categories:
Làm Đẹp

Comments

 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ KIM SƠN PHẬT

  Suc manh Trịnh June 14, 2020 12:17 am Reply
 • KIM CHI… THUA ĐƯỢC GI….. THẮNG ĐƯỢC GÌ…. TA NÊN MAU KIẾP TU-HANH MAU ĐI…. BO ĐI CÁI TÁNH… SÂN.. SI…. TƯ BI… TRAI RỘNG THƯƠNG YÊU NHÂN LOAI

  Kim Tran June 14, 2020 12:17 am Reply
 • ngũ a di đa phật

  Phuong Huynh van June 14, 2020 12:17 am Reply
 • Cam on cô tu trinh .co doc hay lam

  Nhu Huynh June 14, 2020 12:17 am Reply
 • Cảm ơn cô ngâm nghe nhẹ nhàn thật rất hây nam mô a di đà phật

  더더머 June 14, 2020 12:17 am Reply
 • Giọng đọc rõ ràng nghe rất hay. Nam mô a di đà phật…

  Van Son Nguyen June 14, 2020 12:17 am Reply
 • nam mô a di đà phật

  Oanh Trương June 14, 2020 12:17 am Reply
 • Đã đến thăm bạn rồi. Nhớ ghé mình nhé.

  Cổ Vĩ . June 14, 2020 12:17 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *